Klasik Tekne Platformu Hakkında

Değerli Klasik Tekne Severler,

Klasik Tekneler Platformu (KTP) 21 Eylül 2019 tarihinde kuruldu.

Kuruluş duyurusu sonrasında klasik teknecilerin katılımıyla düzenlenen ilk toplantıda bir kısmı eski dostlar olan klasik tekne sahipleri ve severlerin  bir araya geldiklerinde paylaştıkları heyecanın nedeni denizlerin güzelleri klasik teknelerin ortak  dünyaları olmasıydı.

KTP aslında bir hayli geç kalmış bir organizasyondur. Bir kısmı dünya amatör denizcilik tarihinde önemli yeri olan ve ne yazık ki bir gelenek oluşturamadan  çeşitli nedenlerle yitip giden ülkemizdeki denizlerin güzelleri klasiklerin, 1980’li yıllar ile değişen dünyanın endüstrileşmiş ürünlerine yenilmesiyle ortadan kaybolma zamanına yakın, son bir nefes ile tekrar canlandırması umudunu doğurmuştur. Ana hedeflerimizden biri neredeyse kaybolmuş ve  her biri bir ustanın atölyesinde  geleneksel yöntemlerle üretilen teknelerin, kayıkların hikayelerini gelecek kuşaklara aktarmaktır.

KTP gerek yapısı gerekse amaç ve faaliyetleri itibariyle yat kulüplerinden farklıdır. Bizim için Karadeniz’in bordası renk cümbüşünü yansıtan takası, İzmir’in zarif kayığı, Egenin tirhandili ile Boğaz’ın tenezzüh teknesi kaybolmakta olan denizcilik kültürümüzün yaşatılması gereken  unsurlarıdır. Bu kapsamda amatör denizcilerin boğaz koylarındaki pırıl pırıl vernikli klasikleri ile bir zamanlar Yalova’dan Haliç’e zerzevat taşıyan mavnalar veya aslı iş teknesi olan tirhandilin önem ve değeri farklı değildir.

KTP yalızca klasik tekne sahiplerinin değil, kendisini bu kültüre ait veya yakın hisseden ya da ilgi duyan herkesin ortak platformudur. Tamamen gönüllülük esasına göre işlediğinden üyelerinin fedakarlığı ile faaliyet göstermektedir ve neredeyse tamamı şahıslara ait olan, sipariş üzerine üretilen, seri halde üretilmeyen, sahiplerinin dostalarıyla birlikte özverileriyle yaşatılan, ülkemizde çok nadir olarak bulunan, geleneksel malzemelerle, klasik çizgilerle, benzersiz ve sınırlı sayıda üretilmiş yelkenli ve motorlu tekneleri kayıt altına almak, korumak, döneminin hatları ve malzemeleriyle günümüzde yapımını teşvik etmek, halka ve özellikle gençlere sevdirmek, bu sayede ülkemizin denizcileşmesine katkıda bulunmak ve deniz kültürünün geliştirilmesini desteklemek amacıyla çalışmalarını sürdürmektedir.

KTP’nun misyonu denizlerin klasiklerini Geçmişten Geleceğe taşımaktır.

Kurucu Başkan
Kaptan Adil Tuğcu